Līdzcietība - cilvēciskās eksistences augstākā forma.