Nelaime - lipīga slimība. Nelaimīgajiem un nabagiem vajadzētu vairīties vienam no otra, lai vēl vairāk nesaslimtu.