Nelaime - lipīga slimība. Nelaimīgajiem un nabagiem vajadzētu vairīties vienam no otra, lai vēl vairāk nesaslimtu.

+1
-31
-1