Monarhija - tā nav godkārīgo un talantīgo dzimtene, tā ir ikdienišķu cilvēku dzimtene, jo šeit viņi ir vislaimīgākie.