Par mērķi ir jābūt laimei, citādi uguns nebūs pietiekoši spoža, motivācija nebūs pietiekoši spēcīga un panākumi nebūs nozīmīgi.