Kas nespriedīs - fanātiķis, kas nespēj spriest - muļķis, bet tas, kurš neuzdrošinās spriest - vergs.