Jebkuram cilvēkam ir zināms, ka viņam ir jādara nevis tas, kas šķir, bet gan tas, kas vieno viņu ar cilvēkiem.