Kur ir mīlestība, nav tādu ciešanu, kas spētu salauzt cilvēku. Patiesa nelaime - ir egoisms. Ja mīl tikai sevi, tad smagu dzīves pārbaudījumu stundā cilvēks nolād savu likteni un pārdzīvo šausmīgas mokas. Bet, kur ir mīlestība un rūpes par citiem, tur nav izmisuma.