Neuzticēšanās varai ir jābūt par pirmo pilsoņu pienākumu.

+1
+21
-1