Neuzticēšanās varai ir jābūt par pirmo pilsoņu pienākumu.