Cilvēka nozīmīgumu raksturo nevis tas, ko viņš ir sasniedzis, bet drīzāk tas, ko viņš ir uzdrošinājies sasniegt.