Tas, kuram nepieciešami stimuli cildenai rīcībai, tādu nekad neveiks.