Tas, kuram nepieciešami stimuli cildenai rīcībai, tādu nekad neveiks.

+1
-59
-1