Vai var būt vēl lielāks trūkums par citu trūkumu ievērošanu?