Brīvības koks laiku pa laikam ir aplaistāms ar patriotu un tirānu asinīm. Tas ir viņa dabiskais mēslojums.