Savtīgajam komercijas garam neeksistē ne dzimtene, ne jūtu, ne principu - tikai iedzīvošanās kāre.

+1
+44
-1