Savtīgajam komercijas garam neeksistē ne dzimtene, ne jūtu, ne principu - tikai iedzīvošanās kāre.

+1
+30
-1
You voted '-1'.