Pieklājība - paradums upurēt sīkas ērtības.

+1
+17
-1