Mēs uzskatām par pašsaprotamām sekojošas patiesības: ka visi cilvēki ir dzimuši vienlīdzīgi, ka viņiem viņu Radītājs ir devis neatsavināmas tiesības; šo tiesību skaitā ietilpst dzīvība, brīvība un iespēja padarīt sevi laimīgu.

+1
-58
-1