Atkarībā no apstākļiem katrs no mums var būt mežonis vai svētais. Labu cilvēku no slikta atšķir izvēle.