Nevis tad, kad mīl, cilvēks ir greizsirdīgs, bet gan tad, kad vēlas būt mīlēts.