Līdzīgi tam, kā mīlestība bez cieņas nav ilgstoša un stabila, tā arī cieņa bez mīlestības ir vēsa un vārga.