Tas, kurš grib, lai viņa labie darbi būtu zināmi visiem, kalpo nevis tikumam, bet slavai.