Mīlestība bez cieņas nav ne ilga, ne pastāvīga, cieņa bez mīlestības - auksta un vārga.