Tos, ar kuriem kopā esam dalījuši priekus, atceramies ar patiku, ar kuriem kopā pārcietuši grūtības,- ar maigumu.

+1
+45
-1