Mūsu vēlēšanās vienmēr pieaug palielinoties mūsu īpašumam. Apziņa, ka kaut kas vēl mums nepieder, laupa mums sirdsmieru.