Iztēle mūs pārnes nevis no baudas uz baudu, bet gan no cerības uz cerību.