Likums ir cilvēciskās gudrības augstākā izpausme, kas izmanto cilvēku pieredzi sabiedrības labā.