Tā, ka rakstīt mācēja galvenokārt tikai vīrieši, visas pasaules nelaimes tika pierakstītas sievietēm.

+1
-89
-1