Godkārīga vēlme izrādīt, ka tev ir uzticējuši noslēpumu, parasti kļūst par tā izpaušanas galveno cēloni.