Ir divu veidu zināšanas. Mēs paši zinām priekšmetu, vai arī zinām, kur par to smelties zināšanas.