Laikā, kad modernā progresa rezultātā pieaugošā bagātība pārtop tikai par milzīgiem īpašumiem, greznības manifestāciju un saasina sāncensību starp Mantu un Trūkumu, progress ir nereāls un nestabils.

+1
+24
-1