Mīlestība - ciešanas; mīlestības neesamība - nāve.

+1
-19
-1