Tas, kas mūs sajūsmina redzamajā skaistumā,- ir tikai neredzamais.