Cilvēks vēl arvien ir jauns, kamēr spēj mācīties, apgūt jaunus ieradumus un paciest iebildumus.