Vara - tas ir pienākums, brīvība - atbildība.

+1
-37
-1