Briedums bieži ir muļķīgāks par jaunību, arī ļoti netaisns pret to.