Jebkuras zināšanas sākas ar šaubām un beidzas ar ticību.