Visuzcītīgāk mēs darām ļaunu tad, kad to mums mudina darīt tīra, bet maldos nokļuvusi, sirdsapziņa.

+1
+103
-1