Gandrīz visi cilvēki, pat tie, kas šķiet pavisam nelaimīgi, mīl dzīvi. Viņiem ir grūti panesama doma, ka šī skaistā un brīnumainā pasaule uz neatgriešanos zudīs viņu skatam. Izpratne par to, ka katrs mūsu nodzīvotais mirklis ir skaists, pat tad, ja mēs tam neesam pievērsuši īpašu uzmanību, bet tikai apjautuši kādu gandarījumu, spiež mūs izvēlēties dzīvi pilnu ar ciešanām un nelaimēm, nekā to zaudēt, ja mums ir šāda izvēle.