Kaut katra dvēsele pat viegli pieskārusies manējai, gūtu sev kaut ko labu: kaut pavisam mazu prieka drusciņu; kaut vienu labu domu, agrāk neiepazītu iedvesmu; kaut daļiņu drosmes laikā, kad satumst debess; ticības uzplaiksnījumu, lai pretotos biezējošām ļaunuma ēnām; vienu vienīgu saules staru, lai kliedētu miglu un darītu dzīvi skaistāku.