Svētums sevī neietver ticību Dievam, dieviem vai gariem.