Estētiskās vērtības uztvere ir radniecīga daiļradei.

+1
-38
-1