Estētiskās vērtības uztvere ir radniecīga daiļradei.

+1
-22
-1