Estētiskās vērtības uztvere ir radniecīga daiļradei.

+1
-47
-1