Estētiskās vērtības uztvere ir radniecīga daiļradei.

+1
-57
-1