Jauneklis atmet bērnu dienu ilūzijas, vīrietis atmet jaunības neziņu un kaislību vētras, brieduma gados tiek atmests vīrieša egoisms un notiek arvien lielāka pietuvināšanās pasaules dvēselei. Tā ar katru pakāpienu paceļamies pretim augstākai dzīves realitātei.