Spartiešu, stoiķu, varoņu, svēto un dievu runas bija īsas un noteiktas.