Kritika tikai tad ir auglīga, kad tā nosodot norāda gan uz to, kam būtu jābūt, gan to, kas nav labi.