Nekāda kopdarbība nav iespējama bez gribas uzspiešanas noteiktam cilvēku skaitam, tas ir - bez autoritātes.

+1
-54
-1