Nekas no nekā nevar rasties, un nekādi nespēj iet bojā tas, kas ir.