Tikumība - gribas vēršana uz vispārējiem, vispasaules mērķiem. Netikumīgs ir tas, kas īsteno savtīgus mērķus. Tikumīgs ir tas, kura mērķis varētu kalpot par visu saprātīgo būtņu mērķi.