Morāle, kas stāv augstāk par šķiriskām pretrunām, patiesi vispārcilvēciska morāle, kļūs iespējama tikai uz tādas sabiedrības attīstības pakāpes, kad dzīves praksē šķiru pretstats būs ne tikai pārvarēts, bet arī aizmirsts.

+1
-44
-1