Visu ideju sākotne ir pieredzē, tās, gan patiesās, gan maldīgās, ir īstenības atspoguļojums.

+1
+33
-1