Personību raksturo ne tikai tas, ko tā dara, bet arī tas, kā viņa to dara.