Tēva bardzība - lieliskas zāles: tajās ir vairāk saldmes nekā rūgtuma.

+1
+13
-1