Tēva bardzība - lieliskas zāles: tajās ir vairāk saldmes nekā rūgtuma.