Patiess cīnītājs ir tas, kas cīnās pats ar savām zemiskām domām.